เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน

อ, 2014-12-23 10:04 -- admin_ato

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน

วัน/เดือน/ปี: 
อังคาร, ธันวาคม 23, 2014
link: