นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกรอกข้าวสาร 2000 ถุง เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ, 2017-08-11 09:00 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, สิงหาคม 11, 2017

จังหวัดอ่างทองโดยชมรม Tobe Number One จังหวัดอ่างทอง มอบข้าวสาร จำนวน 2000 ถุง ร่วมสมทบกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกรอกข้าวสาร จำนวน 2000 ถุง เพื่อนำส่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขนำช่วยเหลือ ต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง