เชิญชวนประชาชน เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและป้องกันอัมพาต

พ, 2017-11-22 09:09 -- kongkrit
สถานที่: 
ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อาทิตย์, พฤศจิกายน 26, 2017

จังหวัดอ่างทอง เชิญชวนประชาชน เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและป้องกันอัมพาต วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00น. - 10.00น.
ติดต่อสอบได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โทร. 092-250-6652

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature