Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง”

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครองป้องกันบุตรหลานจมน้ำช่วงปิดเทอม ซึ่งพบการเสียชีวิตสูงรองจากช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รอบ 10 ปีที่ผ่านมา เฉพาะเดือนตุลาคม มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 3 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าง เป็นประธาน
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature