Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2018
ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 61 เวลา 17.00 น. ร่วมวิ่งพร้อมกัน ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ร่วมวิ่งส่งคฑาให้ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตามเส้นทางดังนี้
จุดที่่ 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จุดที่ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
จุดที่ 3 รพ.สต.โพสะ
จุดที่ 4 โรงเรียนวัดแสนสุข

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง
Angthong Nurses Run For Health 2018
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครองป้องกันบุตรหลานจมน้ำช่วงปิดเทอม ซึ่งพบการเสียชีวิตสูงรองจากช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รอบ 10 ปีที่ผ่านมา เฉพาะเดือนตุลาคม มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 3 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าง เป็นประธาน
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

หน้า