Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร ข้าราชและเจ้าหน้าที่
ร่วมงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จังหวัดอ่างทอง
-พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง
-พิธีสักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง
-พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
-สักการะพระภูมิเจ้าที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
-พิธีเปิดสวนเศรฐกิจพอเพียง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
จังหวัดอ่างทอง นำโดยนายเรวัติ ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอดาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด้จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรง รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุจจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างอทง ร่วมพิธีถวายเครื่องสะกการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธี เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนหมายเลข 368 บริเวณ สามแยกบ้านอิฐ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ตำบลไชยภูมิ อ.ไชโย จนถึง ประตูน้ำคลองบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

หน้า