Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 
นางกาญจนา นาพูลผล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสมเด็จพระศรีเมืองทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดยทันตแพทย์หญิงปรารถนา ฮู้ผลเอิบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์ วรงค์ รุงเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และทีมสหวิชาชีพ คปสอ.สามโก้ เยี่ยมผู้ป่วย Home Ward

หน้า