Events

สถานที่ :
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก
เอกสารดาวน์โหลด :

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 kayseri escort canlı bahis bedava bonus veren bahis siteleri canlı bahis กรกฎาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สถานที่ :
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เอกสารดาวน์โหลด :

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE และในการนี้ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

สถานที่ :
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2.กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ

หน้า