ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
16/11/2018 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี 2562 PDF icon แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ.อ่างทอง ปี 2562.pdf
13/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ / แจ้งหนังสือฯ PDF icon ประชาสัมพันธ์ แจ้งหนังสือ 1.pdf
13/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ/แจ้งหนังสือฯ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ แจ้งหนังสือฯ.pdf
02/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
01/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
01/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ปรชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
29/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง.pdf
25/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ปรชาสัมพันธืหนังสือ.pdf
24/10/2018 การตรวจสอบการประเมินผลงานวิชาการในระบบแบบออนไลน์ PDF icon ตรวจสอบออนไลน์.pdf
22/10/2018 การตรวจสอบกระบวนการดำเนินการประเมินผลงานวิชาการในระบบแบบออนไลน์ PDF icon ตรวจสอบผลงานวิชาการออนไลน์.pdf

หน้า