ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โดยมี นพ.ประพาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และ นพ.ทวีโชค โรคจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชื่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2018
ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 61 เวลา 17.00 น. ร่วมวิ่งพร้อมกัน ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ร่วมวิ่งส่งคฑาให้ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตามเส้นทางดังนี้
จุดที่่ 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จุดที่ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
จุดที่ 3 รพ.สต.โพสะ
จุดที่ 4 โรงเรียนวัดแสนสุข

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง
Angthong Nurses Run For Health 2018
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครองป้องกันบุตรหลานจมน้ำช่วงปิดเทอม ซึ่งพบการเสียชีวิตสูงรองจากช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รอบ 10 ปีที่ผ่านมา เฉพาะเดือนตุลาคม มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 3 คน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
30 ม.ค. 62 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก PDF icon ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก.pdf
30 ม.ค. 62 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ PDF icon ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้.pdf
29 ม.ค. 62 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้.pdf
29 ม.ค. 62 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก.pdf
29 ม.ค. 62 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20181002_073903.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180815_015603.pdf

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180806_090304.pdf

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

PDF icon 20180725_085010.pdf

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon 20180725_023322.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
1/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ.25 61

PDF icon 20180213_023553.pdf

9/2560

รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ต.ค. 60

PDF icon 20171222_030253.pdf

9/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่9

PDF icon 20171108_083239.pdf

9/2560

หนังสือเชิญประชุม

1/2560

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)

PDF icon สรุประชุม กวป (สมัยวิสามัญ).pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature