ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพมย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โดยมี นพ.ประพาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และ นพ.ทวีโชค โรคจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชื่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2018
ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 61 เวลา 17.00 น. ร่วมวิ่งพร้อมกัน ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ร่วมวิ่งส่งคฑาให้ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตามเส้นทางดังนี้
จุดที่่ 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จุดที่ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
จุดที่ 3 รพ.สต.โพสะ
จุดที่ 4 โรงเรียนวัดแสนสุข

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PDF icon 20171127_065934.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon 20171121_090125.pdf

ส่งจุลสารข่าววิินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20171110_1.pdf

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 120960-2.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5-6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF icon 120960-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature