ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าง เป็นประธาน
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

9 ตุลาคม 2561 นายเมธา การกสิวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน 
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี
หมออนามัยห่วงใยประชาชน จังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครองป้องกันบุตรหลานจมน้ำช่วงปิดเทอม ซึ่งพบการเสียชีวิตสูงรองจากช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รอบ 10 ปีที่ผ่านมา เฉพาะเดือนตุลาคม มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 3 คน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561

PDF icon 20180710_083337.pdf

สำเนาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

PDF icon 20180702_034220.pdf

คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180621_073432.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180620_082939.pdf

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180620_075538.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (เพิ่มเติม การเงิน/ประกัน)

8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (PDF)

PDF icon สรุปกวป.8-60.pdf

8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (ZIP)

7/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

PDF icon 090860-S.pdf

6/2560

เอกสารสรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 60

PDF icon 120760-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature