โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ ๒ ก ๒ ล ได้แก่ กิน กอด เล่น เล่า ภายในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความสามารถทั้งด้าน IQ และ EQ และสามารถพัฒนาตนเองให้ ดี เก่ง และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

สถานที่ :
วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 ซึ่งประกอบจังหวัดนนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นครนายก อ่างทองและสิงห์บุรี จัดการแข่งขัน EMS Rally ขึ้น ณ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ สสจ.อ่างทอง ให้เกียรติเปิดงาน สุขภาพดีวิถีไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/09/2017 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 200960-p.pdf
11/09/2017 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 110960-1.pdf
30/08/2017 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 300860-1.pdf
20/07/2017 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 11056 โรงพยาบาลแสวงหา PDF icon 200760-1.pdf
30/06/2017 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี PDF icon 300660-1edit.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง