ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และให้กำลังใจแก่ชมรมที่เข้าประกวดระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมพูดคุย สอบถามปัญหา และถ่ายทอดข่าวสารภายในจังหวัดอ่างทอง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิด อาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี,ไวรัสเวสต์ไนล และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย ( เช่น Ae. Africanus ,Ae. Apicoargenteus ,Ae. Luteocephalus ,Ae.

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature