ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 กลุ่งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุม MCH Board วันนี้ 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรุณรัศมีโชติ โรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อพัฒนาระบบงานแม่และเด็ก จังหวัดอ่างทอง

 

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 4-1/2559 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 19 มกราคม 2559 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่อยู่ในระบบการศึกษา ณ อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 19 มกราคม 2559 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน สื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดอ่างทอง ปี2559 ครั้งที่ 1 / 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature