ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ใส่ใจ เตือนภัย “โรคพิษสุนัขบ้า” หรือ โรคกลัวน้ำ หรือ ทางภาคอีสาน เรียกว่า โรคหมาว้อ เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง ไม่มีทางรักษาให้หายได้ และสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies) ซึ่งทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคน สุนัข แมว ลิง กระรอก กระแต กระต่าย ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สกั้งค์ แรคคูน พังพอน ม้า วัว ควาย ฯลฯ แต่จะพบมากที่สุดในสุนัข รองลงมาคือแมว เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการทางประสาท โดยเ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เตือนภัยร้าย !!! เด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอม (มีนาคม – พฤษภาคม) จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2547 เฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือวันละ 4 คน

สถานที่ :
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง ขอเชิญชวนพี่น้องและครอบครัวเราชาวสาธารณสุข จ.อ่างทอง ทั้งรพท. รพช.และรพ.สต. เชิญชวนเที่ยวงาน “ของดีเมืองอ่างทอง และกาชาด ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 6 - 15 มี.ค. 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง โดยเฉพาะ คืนวันพุธที่ 11 มี.ค. 2558 มีการประกวดร้องเพลงของเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การร้องเพลงเพื่อการกุศลของนักร้องกิตติมศักดิ์มากมาย ร่วมใจร่วมเชียร์กันได้นะคะ ตั้งแต่ เวลา 18.00น เป็นต้นไป

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature