ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 
นางกาญจนา นาพูลผล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสมเด็จพระศรีเมืองทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดยทันตแพทย์หญิงปรารถนา ฮู้ผลเอิบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์ วรงค์ รุงเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และทีมสหวิชาชีพ คปสอ.สามโก้ เยี่ยมผู้ป่วย Home Ward

หน้า

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180620_075538.pdf

สำเนาคำสั่ง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

PDF icon 20180613_035222.pdf

ที่ อท 0017.1/ว 1523 เผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

PDF icon 20180521_082754.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

PDF icon 20180404_080405.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอแสวงหา

PDF icon ประกาศ.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
4/2560 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานครั้งที่ 4 PDF icon 110560-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature