ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก
เอกสารดาวน์โหลด :

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 kayseri escort canlı bahis bedava bonus veren bahis siteleri canlı bahis กรกฎาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สถานที่ :
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เอกสารดาวน์โหลด :

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE และในการนี้ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

สถานที่ :
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2.กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon S__6021132.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (30 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ประกาศเชิญชวน ระบบประปา.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (๓๐ ลูกบาศก์เมตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ร่าง ประกาศจังหวัดอ่างทอง เชิญชวน.pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สสอ.สามโก้ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF icon 20180202_040923.pdf

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุลคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

PDF icon 20180122_031522.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature