ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562  เวลา 13.00 น.
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดอ่างทอง จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 แห่ง
ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
และบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน EOC และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รวม 85 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ประชาสัมพันธ์ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนเจลลี่
- กรณี ผู้ได้รับไปแล้ว ถ้านำไปรับประทานแล้วมีความประสงค์จะรับต่อ สามารถขอมาได้
- กรณีจะขอรับเพิ่มเติม ในคนไข้รายใหม่ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการต่อไป และขอให้ส่งความต้องการภายใน วันที่ 20 เมษายน 2562

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
13 มิ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 13 มิ.ย. 61.zip
08 มิ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 8 มิ.ย. 61.zip
07 มิ.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 7มิ.ย.61.zip
24 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 พ.ค. 61.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/08/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
04/07/2019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
20/06/2019 แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
19/06/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
18/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (30 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ประกาศเชิญชวน ระบบประปา.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (๓๐ ลูกบาศก์เมตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ร่าง ประกาศจังหวัดอ่างทอง เชิญชวน.pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สสอ.สามโก้ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF icon 20180202_040923.pdf

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุลคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

PDF icon 20180122_031522.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF icon 20180110_020901.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature