ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพมย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โดยมี นพ.ประพาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และ นพ.ทวีโชค โรคจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชื่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2018
ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 61 เวลา 17.00 น. ร่วมวิ่งพร้อมกัน ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ร่วมวิ่งส่งคฑาให้ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตามเส้นทางดังนี้
จุดที่่ 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จุดที่ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
จุดที่ 3 รพ.สต.โพสะ
จุดที่ 4 โรงเรียนวัดแสนสุข

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/08/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
04/07/2019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
20/06/2019 แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
19/06/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
18/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon ประกาศ_พท.pdf

เผยแพร่ ประกาศ เจตจำนงค์ต่อต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon เผยแพร่ประกาศ สสอ สามโก้.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ

PDF icon เผยแพร่ประกาศสสอวิเศษ-25ธค60.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่4 ประจำปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่งกรรมการเขตสุขภาพ.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรงงสาธารณสุข แต่งตั้ง Chief Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่ง Chief officer.pdf

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature