โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านยางช้าย ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้การต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

สถานที่ :
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความสามัคคีปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ พร้อมให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน และพิธีรดนำขอพรวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุม ชั้น6 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง                                          

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนจัดงานทำบุญเทศกาลสงกรานต์หากปรุงหรือประกอบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารเมื่อกินเข้าไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษพร้อมแนะใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ปกปิดมิดชิด และยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”    

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียงและมอบสิ่งของถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/09/2017 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 200960-p.pdf
11/09/2017 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 110960-1.pdf
30/08/2017 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 300860-1.pdf
20/07/2017 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 11056 โรงพยาบาลแสวงหา PDF icon 200760-1.pdf
30/06/2017 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี PDF icon 300660-1edit.pdf

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
25 ต.ค. 59 เอกสารสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ PDF icon เอกสารสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ.pdf
25 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ PDF icon สอบราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ.pdf
21 ต.ค. 59 ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddinng) PDF icon 211059.pdf
20 ต.ค. 59 ประกาศร่าง รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๔ คัน File ประกาศร่าง 20 ต.ค. 59.rar
20 ต.ค. 59 ประกาศราคากลาง รถพยาบาล (รถตู้) PDF icon ราคากลางการจัดซื้อ.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง