ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2018
ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 61 เวลา 17.00 น. ร่วมวิ่งพร้อมกัน ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ร่วมวิ่งส่งคฑาให้ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตามเส้นทางดังนี้
จุดที่่ 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จุดที่ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
จุดที่ 3 รพ.สต.โพสะ
จุดที่ 4 โรงเรียนวัดแสนสุข

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง
Angthong Nurses Run For Health 2018
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครองป้องกันบุตรหลานจมน้ำช่วงปิดเทอม ซึ่งพบการเสียชีวิตสูงรองจากช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รอบ 10 ปีที่ผ่านมา เฉพาะเดือนตุลาคม มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 3 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าง เป็นประธาน
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
11 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
24 ก.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 ก.ย. 61.zip
18 ก.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 18 ก.ย. 61.zip
04 ก.ย. 61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF icon แผนปี 62.pdf
27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 27 ส.ค. 61.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
12/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ฯ
11/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
03/12/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
30/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
30/11/2018 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ 0135/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PDF icon 20181105_085338.pdf

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

PDF icon 20181011_073036.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20181002_073903.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180815_015603.pdf

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180806_090304.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 31 ต.ค. 2561

PDF icon 20181113_080009.pdf

4/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 2561

PDF icon 20180810_041823.pdf

3/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พ.ค. 2561

PDF icon 20180614_091343.pdf

2/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. 61

PDF icon 20180423_065709.pdf

1/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ.25 61

PDF icon 20180213_023553.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature