ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก
เอกสารดาวน์โหลด :

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 kayseri escort canlı bahis bedava bonus veren bahis siteleri canlı bahis กรกฎาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สถานที่ :
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เอกสารดาวน์โหลด :

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE และในการนี้ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

สถานที่ :
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2.กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
04 ก.ย. 61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF icon แผนปี 62.pdf
27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 27 ส.ค. 61.zip
21 ส.ค. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 21 ส.ค. 61.zip
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 10 ก.ค. 61.zip

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon phothong.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180328_044530.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180326_025518.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

PDF icon 20180326_025338.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

PDF icon 20180315_073120.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/58 File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58

3/2558

2/2558
2/2558

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature