ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2. กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูิมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและติดตามผลการดำเนินงานระดับตำบล
(ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
จังหวัดอ่างทอง นำโดย นายเรวัต ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รับมอบเกียรติบัตรรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ
ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในโอากาสเดียวกันนี้ นพ.สมชาติ ลีวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก
รับกิตติกรรมประกาศ มาตราฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA) จากองคมนตรี เช่นเดียวกัน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon S__6021132.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (30 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ประกาศเชิญชวน ระบบประปา.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (๓๐ ลูกบาศก์เมตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ร่าง ประกาศจังหวัดอ่างทอง เชิญชวน.pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สสอ.สามโก้ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF icon 20180202_040923.pdf

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุลคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

PDF icon 20180122_031522.pdf

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature