ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
07 มิ.ย. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
24 พ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
24 พ.ค. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
17 พ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สิ้นสุดวิจารณ์ 22 พ.ค. 2561

Detail
05 มี.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย 180 ชุด

Detail
28 ก.พ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ

Detail
09 ก.พ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

Detail
31 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
26 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ

Detail
25 ม.ค. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
22 ม.ค. 2561

ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ

Detail
17 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
09 ม.ค. 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561

Detail
09 ม.ค. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
08 ม.ค. 2561

ซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีบัวทอง

Detail
08 ม.ค. 2561

ซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่

Detail
26 ธ.ค. 2560

ประกาศยกเลิก อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 180 ชุด

Detail
13 ธ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะก่รเสนอราคา เตียงและรถเข็นผู้ป่วย

Detail
07 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
29 พ.ย. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณืออกกำลังกาย 180 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

Detail

หน้า