ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
16 ส.ค. 2560

ยกเลิกประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
07 ส.ค. 2560

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น

Detail
27 มิ.ย. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
19 พ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Detail
19 พ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Detail
28 เม.ย. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Detail
27 เม.ย. 2560

ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 33 เครื่อง

Detail
27 เม.ย. 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Detail
06 มี.ค. 2560

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

Detail
17 ก.พ. 2560

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

Detail
10 ก.พ. 2560

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Detail
06 ก.พ. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
03 ก.พ. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง(ไม่น้อยกว่า ๑๖ Slice multi - detector CT scan) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข๖ก.พ.๖๐)

Detail
13 ม.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมเขตสุขภาพที่ ๔

Detail
27 ธ.ค. 2559

ประกาศราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์

Detail
16 ธ.ค. 2559

ประกาศยกเลิก เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

Detail
16 ธ.ค. 2559

ประกาศผู้ชนะ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

Detail
23 พ.ย. 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตู้พยาบาล

Detail
23 พ.ย. 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
23 พ.ย. 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail

หน้า