ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
21 ก.ย. 2559

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสจ.อ่างทอง

Detail
20 ก.ย. 2559

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

Detail
20 ก.ย. 2559

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
13 ก.ย. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 3

Detail
09 ก.ย. 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) 4 คัน (e-bidding)

Detail
08 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 3 ชุด

Detail
08 ก.ย. 2559

ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน

Detail
02 ก.ย. 2559

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Detail
02 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Detail
01 ก.ย. 2559

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาล (e-bidding)

Detail
31 ส.ค. 2559

ประกาศราคารถตู้พยาบาล จำนวน ๔ คัน

Detail
30 ส.ค. 2559

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

Detail
11 ส.ค. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 11/08/2559

Detail
11 ส.ค. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 5 รายการ 11/08/255

Detail
08 ส.ค. 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม

Detail
29 ก.ค. 2559

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ

Detail
29 ก.ค. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 29/07/2559

Detail
29 ก.ค. 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (4รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
14 ก.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Detail
13 ก.ค. 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม

Detail

หน้า