ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
06 ม.ค. 2559

ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน

Detail
18 ธ.ค. 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงอาหาร รพ.สามโก้

Detail
11 ธ.ค. 2558

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงครัว รพ.สามโก้

Detail
08 ธ.ค. 2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
08 ธ.ค. 2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
02 ธ.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน

Detail
27 พ.ย. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน

Detail
20 พ.ย. 2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
20 พ.ย. 2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
12 พ.ย. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 7 รายการ e-bidding ครั้งที่ 2

Detail
30 ต.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้)

Detail
30 ต.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 7 รายการ e-bidding

Detail
26 ต.ค. 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Detail
22 ต.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายกา (e-bidding)

Detail
15 ต.ค. 2558

แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 59

Detail
02 ต.ค. 2558

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) e-bidding 2-7 ต.ค. 58

Detail
01 ต.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (ประกาศร่าง) 1-6 ต.ค. 58

Detail
30 ก.ย. 2558

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา (บริการทำความสะอาด)

Detail
30 ก.ย. 2558

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา (รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ)

Detail
30 ก.ย. 2558

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา (บำรุงต้นไม้,สนาม,สวนหย่อม)

Detail

หน้า