ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลไชโย

ข่าวประกาศ

28 ส.ค. 2019 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 ส.ค. 2019 โรงพยาบาลไชโยประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ไฟล์ ประกาศรับสมัครงาน.rar
11 ก.ค. 2019 ประกาศพร้อมภาพถ่ายเจตจำนงสุจริตโรงพยาบาลไชโย PDF icon ประกาศเจตจำนงสุจริตพร้อมภาพถ่าย.pdf
09 ก.ค. 2019 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง PDF icon รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง_0.pdf
09 ก.ค. 2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) PDF icon จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct).pdf
09 ก.ค. 2019 ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 PDF icon ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.pdf
09 ก.ค. 2019 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน PDF icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

หน้า

ประชาสัมพัธ์ / กิจกรรม

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 26 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ:

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 11 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ:

https://drive.google.com/file/d/11X1mVNEXsFRnZ1P-Uzhla4aiHa7ul3Lo/view?usp=sharing

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 11 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ:

http://bps.moph.go.th/new_bps/node/447

เอกสารประกอบ

หน้า

No front page content has been created yet.

จัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี2562
11 เม.ย. 2019 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
11 เม.ย. 2019 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาปีงบ62
11 เม.ย. 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562
11 เม.ย. 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์