ล็อกอิน 
ตุลาคม 2017
  อา พฤ
(40) 1 2 3 4 5 6 7
(41) 8 9 10 11 12 13 14
(42) 15 16 17 18 19 20 21
(43) 22 23 24 25 26 27 28
(44) 29 30 31 1 2 3 4
ธันวาคม 2017
  อา พฤ
(48) 26 27 28 29 30 1 2
(49) 3 4 5 6 7 8 9
(50) 10 11 12 13 14 15 16
(51) 17 18 19 20 21 22 23
(52) 24 25 26 27 28 29 30
(01) 31 1 2 3 4 5 6
พฤศจิกายน 2017
ปฏิทินสาธารณะ


หมวด:
หมวด: All

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
W
K
4
4
29
30
View this event13:30» ประชุม กวป.
31
01
View this event09:00» ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
02
03
04
W
K
4
4
05
06
View this event08:00» ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักบริหารค...
View this event13:00» ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
07
View this event08:00» ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักบริหารค...
View this event10:00
View this event10:00» ประชุมแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต...
08
View this event13:30» ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ ๔
09
View this event08:30» ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
10
11
W
K
4
5
12
13
14
View this event07:00» วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย ร.๙
View this event09:30» พิจารณาตัวชี้วัด ผอ./สสอ.
View this event13:30» ประชุมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสด...
View this event13:30» ประธานประชุมเตรียมการดำเนินการสรรหาและคั...
View this event14:30» จิตอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่ว...
15
View this eventศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างพลังเครื่อข่าย
View this event09:30» ประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแพทย์
View this event13:30» ประชุมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
16
View this event13:30» ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (กรอ.)
17
View this eventประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภา...
18
View this eventร่วมชมการแข่งขันเพื่อเป็นกำลังใจเยาวชน TO BE NUMBE...
W
K
4
6
19
View this eventร่วมชมการแข่งขันเพื่อเป็นกำลังใจเยาวชน TO BE NUMBE...
20
View this event08:30» ประชุม สป.สัญจร
21
View this event08:30» ประชุม สป.สัญจร
View this event09:00» Home Ward Angthong
View this event09:30» เป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวช...
22
23
24
View this event08:30» ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีว...
25
W
K
4
7
26
27
28
View this event13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหาร
29
30
View this event09:00» ประชุม (Performance Agreement : PA)
01
02