ล็อกอิน 
สิงหาคม 2017
  อา พฤ
(31) 30 31 1 2 3 4 5
(32) 6 7 8 9 10 11 12
(33) 13 14 15 16 17 18 19
(34) 20 21 22 23 24 25 26
(35) 27 28 29 30 31 1 2
ตุลาคม 2017
  อา พฤ
(40) 1 2 3 4 5 6 7
(41) 8 9 10 11 12 13 14
(42) 15 16 17 18 19 20 21
(43) 22 23 24 25 26 27 28
(44) 29 30 31 1 2 3 4
กันยายน 2017
ปฏิทินสาธารณะ


หมวด:
หมวด: All

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
W
K
3
5
27
28
View this event09:00» ประชุมสัมมานำเสนอผลงานดีเด่น
View this event09:00» สัมมนาพัฒนาเครือข่ายมาตราฐานห้องปฏิบัติก...
View this event12:00» เป็นเกียรติร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้...
29
View this event07:00» สภากาแฟ
View this event08:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ก.
View this event09:00» ประชุมสัมมานำเสนอผลงานดีเด่น
View this event10:30» ประชุม สตง.
View this event13:30» ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
30
View this event08:00» ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
View this event08:30» งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
31
View this event08:00» (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
View this event10:00» ประชุมคณะกรรมการบริหารยาระดับจังหวัด
View this event13:30» ประชุม กวป.
01
View this event08:00» (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
02
W
K
3
6
03
04
View this event09:30» ร่วมงานโครงการสร้างรากฐานประเทศไทย
05
06
View this event08:00» ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
07
View this event08:00» ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
08
View this event08:00» ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
09
W
K
3
7
10
11
12
View this event10:00» ประชุมคณะกรรมการบริหารยาระดับจังหวัด
View this event13:00» ประชุมแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน
View this event13:30» ประชุมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติรา...
13
View this event08:30» สอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิ...
14
View this event08:30» ประชุมชี้แจงยุทธศาตร์ชาติ ๒๕๖๑
View this event08:30» ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ...
View this event08:30» วิเคราะห์งบการเงินโรงพยาบาลที่มีวิกฤติทา...
15
View this event08:30» Water Forum
View this event08:30» ประชุมชี้แจงยุทธศาตร์ชาติ ๒๕๖๑
View this event09:00» ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข)
16
W
K
3
8
17
18
View this event13:00» คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลดูงาน สสจ.อท.
19
View this event09:00» การพัฒนาระบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภ...
View this event09:00» ประชุมเชิงปฏิบัติการชักซ้อมการอพยพ
View this event09:30» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง
20
View this event08:30» บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
View this event09:00» ประชุมทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุ...
21
View this event13:30» ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
22
View this event09:00» ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคนพิการ
View this event09:00» ระชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการด้านพ...
23
View this event08:30» อบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลัง
W
K
3
9
24
25
View this event09:30» ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราช...
26
View this event07:30»  สภากาแฟ
View this event08:30» อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
27
View this event09:30» ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
28
29
View this event13:30» ประชุม กวป.
30