เผยแพร่รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

อ, 2018-06-05 16:10 -- kongkrit
วัน/เดือน/ปี: 
5 มิ.ย. 2018
Body: 

เผยแพร่รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

เอกสารดาวน์โหลด: