กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

อ, 2017-02-28 11:53 -- pure
สถานที่: 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2017

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และคณะผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ อสม. ดีเด่น ระดับภาค ได้แก่ นางรัตนา สุจำเนียร พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน