กัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์

ศ, 2019-05-24 14:45 -- admin
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, พฤษภาคม 24, 2019

การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ แบ่งการใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจาก "มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่ชัดเจน" คือ
- ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด
- โรคลมชักที่รักษาหายยากและดื้อต่อยารักษา
- ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
- ภาวะปวดอันเนื่องมาจากเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ ที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล
2. "น่าจะ" ใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่านี้
- โรคพาร์กินสัน - โรคอัลไซเมอร์
- โรคงวิตกกังวล - โรคปลอกประสาทอักเสบ
- ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ต้องรักษาแบบประคับประคอง
3. "อาจจะ" หรือ "เป็นไปได้" ว่าจะมีประโยชน์ เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนยังไม่ชัดเจนหรือมีข้อมูลสนับสนุนน้อยมาก
- การใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

กลุ่มงาน: 
คุ้มครองผู้บริโภค