การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ

พ, 2019-01-30 16:05 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 30, 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ 1/2562 จังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562
โดย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการ