การติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอวิเศษชัยชาญ

พ, 2020-01-22 10:31 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอวิเศษชัยชาญ ในการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ