การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

พ, 2017-03-08 09:51 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มีนาคม 8, 2017

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำเสนอผลงานในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการตัดสิน จังหวัดอ่างทองได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ประเภทดีเด่น นอกจากนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนจำปาหล่อ อ.เมือง ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าประกวดระดับประเทศเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม