การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอ่างทอง

พ, 2020-01-22 10:28 -- ekamorn
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอ่างทอง