การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก จังหวัดอ่างทอง

พ, 2020-01-22 11:02 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

วันที่ 21  มกราคม 2563
 นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก จังหวัดอ่างทอง