การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

ศ, 2020-02-07 15:58 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 7, 2020

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมด้วย