การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

พ, 2019-07-10 13:32 -- ekamorn
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, กรกฎาคม 9, 2019

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและติดตามผลการดำเนินงานระดับตำบล
(ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง