การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน

ศ, 2020-02-07 16:00 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 7, 2020

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563