การประชุมติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อม การจัดงาน มหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง

พ, 2020-01-22 11:00 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

วันที่ 20 มกราคม 2563  
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อม การจัดงาน มหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง