การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

พ, 2020-01-08 10:55 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชโย
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอไชโย