การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ

พ, 2020-01-08 11:03 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ โรงพยาบาลแสวงหา
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอแสวงหา