การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ

พ, 2020-01-08 11:06 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ โรงพยาบาลสามโก้
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอสามโก้