การประชุมนำเสนอแผนสุขภาพอำเภอ ประจำปี 2563

จ, 2019-09-16 15:25 -- taweep
สถานที่: 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, กันยายน 16, 2019

วันที่ 16 กันยายน 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนสุขภาพอำเภอ ประจำปี 2563 มีผู้เข้ารวมประชุม การนำเสนอแผนงาน ดังนี้ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานแผน จำนวน 70 คน ณห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง