การประชุมประจาพิจารณ์แผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง

จ, 2019-08-26 10:57 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, สิงหาคม 26, 2019

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสภาพิจารณ์แผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 การประชุมประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย ของ พมจ. ครู อปท. ประธานสภาผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน