การประชุมผู้บริหาร สาธารณสุขระดับอำเภอ เตรียมความพร้อม การจัดงาน มหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง

พ, 2020-01-22 11:01 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

วันที่ 20  มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สาธารณสุขระดับอำเภอ เตรียมความพร้อม การจัดงาน มหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง