การประชุมร้านขายยา จังหวัดอ่างทอง

พ, 2020-01-22 10:42 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

วันที่ 15 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมร้านขายยา โดยมีร้านขายยาเข้าร่วมประชุมประมาณ 70 ร้าน
และได้ให้ความรู่ด้านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยา และชี้แจงนโยบายการใช้ยาให้สมเหตุสมผลในร้านขายยาของจังหวัดอ่างทอง