การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

จ, 2019-08-26 11:33 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ โรงแรมเดอะบลูมเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, สิงหาคม 26, 2019

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงแรม เดอะบลูม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อถ่ายทอดแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง และกรอบมาตรการ การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่หน่วยงานในสังกัดทุกระดับตั้งแต่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวามทั้งสิ้น 197 คน นำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนสุขภาพระดับอำเภอ และจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่