การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563

พ, 2019-07-24 15:09 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, กรกฎาคม 24, 2019

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และผู่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 110 คน