การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานมหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง

พ, 2020-01-22 10:37 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานมหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง