การเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันฯ ปีงบ 62

ศ, 2019-01-18 15:11 -- kongkrit
สถานที่: 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, มกราคม 18, 2019

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง